Menu Zamknij

Pożytek publiczny

DataTytułOpis
20.07.2022Zarządzenie nr 0050.1487.2022.VIIIRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.
12.07.2022Zarządzenie nr 0050.1473.2022.VIIIPowołanie Komisji Konkursowej
29.06.2022Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Mieście Jelenia GóraNabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Mieście Jelenia Góra skierowany do klubów sportowych działających na obszarze Miasta Jelenia Góra, niedziałających w celu osiągnięcia zysku w roku 2022.
22.06.2022Zarządzenie nr 0050.1449.2022.VIIIRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 10 maja 2022 roku na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
21.06.2022Zaproszenie do prac komisji konkursowejPrezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z późn. zm.) do udziału
w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej z udziałem środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznanych Miastu Jelenia Góra w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów”na rok 2022 pn. „Świadczenie usług wsparcia dla seniorów w wieku 65 lat i więcej zamieszkałych na terenie
Miasta Jeleniej Góry oraz zapewnienie dostępu do opieki na odległość”
21.06.2022Ogłoszenie otwartego konkursu ofertPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej z udziałem środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznanych Miastu Jelenia Góra w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 pn. „Świadczenie usług wsparcia dla seniorów w wieku 65 lat i więcej zamieszkałych na terenie Miasta Jeleniej Góry oraz zapewnienie dostępu do opieki na odległość”
02.06.2022Zarządzenie nr 0050.1404.2022.VIIIpowołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
12.05.2022Ogłoszenie otwartego konkursu ofertPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
12.05.2022Zaproszenie do prac Komisji konkursowejPrezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1057 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizacje w 2022 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
28.04.2022Zarządzenie nr 0050.1351.2022.VIIIrozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 24 lutego 2022 roku na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej – asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 r.
12.04.2022Zarządzenie nr 0050.1335.2022.VIIIrozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 24 lutego 2022 r. na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – opieka wytchnieniowa edycja 2022 r.
01.03.2022Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania z zakresu pomocy społecznej – opieka wytchnieniowa edycja 2022 r.Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – opieka wytchnieniowa 2022 r.
01.03.2022Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowejPrezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn.zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań z zakresu pomocy społecznej – asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.
01.03.2022Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania z zakresu pomocy społecznej – asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 r.Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 r. 
01.03.2022Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowejPrezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 r. , poz. 1057, z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizacje w 2022 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego.
01.03.2022Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach Jeleniogórskiego Budżetu ObywatelskiegoPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu wspierania osób w wieku emerytalnym w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego.

07.12.2021
Prezydent Miasta ogłasza konkurs ofert na realizacje w latach 2022-2023 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022-2023 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej p.n. „Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w ośrodkach wsparcia w formie schroniska dla osób bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania”.

25.11.2021
„Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego”.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022-2026 zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
02.02.2022Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznejRozstrzygnięcie  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście Jelenia Góra w roku 2022. 
21.01.2022Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w mieście Jelenia Góra w 2022 rokuPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w mieście Jelenia Góra w 2022 roku.
02.02.2022Konkurs ofert w 2022 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w 2022 roku.
10.08.2021Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej – ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry znak GS.524.6.2021Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
2021.10.08Otwarty konkurs ofert na realizację zadań administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnejOtwarty konkurs ofert na realizację zadań administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i na świadczenie nieodpła
2021.07.28Rozstrzygnięcie konkursu ofert – półkolonieRozstrzygnięcie konkursu ofert na realizacje w 2021 roku zadań publicznych z zakresu wpierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych – półkolonie.
2021.07.28Otwarty konkurs ofert- „Prowadzenie ośrodka wsparcia – klubu samopomocy dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Miasta Jelenia Góra”Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
2021.02.03Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznejPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
2021.02.19Powołanie Komisji Konkursowej z zakresu wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach Jeleniogórskiego Budżetu ObywatelskiegoPowołanie Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zdania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w ram
2021.01.08Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej 2021Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
2021.01.08Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2022 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczychPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2022 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych us
2020.12.08Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowiRozstrzygnięcie konkursu ofert ogłoszonego w dniu 7 grudnia 2020 roku na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – zwalczanie narkomanii i przec
2020.12.10OTWARTY KONKURS OFERT„UDZIELENIE SCHRONIENIA OSOBOM BEZDOMNYM W FORMIE NOCLEGOWNI I OGRZEWALNI ORAZ ZAPEWNIENIE TYM OSOBOM POSIŁKU I NIEZBĘDNEGO UBRANIA”OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W LATACH 2021–2022 ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ „UDZIELENIE SCHRONIENIA OSOBOM BEZDOMNYM W FORMIE NOCLEGOW
2021.01.08Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2022 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczychPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2022 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych us
2020.10.26Rozstrzygnięcie konkursu programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 60 roku życia na lata 2019-2023”Rozstrzygnięcie konkursu programu polityki zdrowotnej
2020.10.09Konkurs ofert na realizację zadań administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 rokuPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku.
2020.10.09Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej z zakresu prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 rokuPrezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniających oferty złożone na realizację zadań administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 rok.
2020.10.05Ogłoszenie konkursowe-szczepienia przeciw grypie dla osób powyżej 60 roku życia 2020 Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza II konkurs ofert na realizację w 2020 roku programu polityki zdrowotnej – szczepienia przeciw grypie
2020.09.04Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – opieka wytchnieniowa 2020Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 16 lipca 2020 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – opieka wytchnieniowa edycja 2020r.
2020.09.02Ogłoszenie konkursowe-szczepienia przeciw grypie 2020Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza konkurs ofert na realizację w 2020 roku programu polityki zdrowotnej
2020.08.27Opieka wytchnieniowa edycja 2020 powołanie komisji konkursowej Powołanie Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – opieka wytchnieniowa edycja 2020r
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w 2020 roku – III nabórW dniu 24 lipca 2020 roku Prezydent Miasta Jelenia Góra rozstrzygnął konk
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej – opieka wytchnieniowa edycja 2020Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnychZarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 22 czerwca 2020 roku na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – opieka wytchnieniowa edycja 2020Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej – opieka wytchnieniowa edycja 2020 r.
Zarządzenie NR 0050.566.2020.VIIIZarządzenie NR 0050.566.2020.VIII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w konkursie na 
Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej – wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2020Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania
Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej JBO 2020 sportPrezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w 2020 roku – III nabórPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Ogłoszenie o konkursie z zakresu ochrony zdrowia – zwalczanie narkomanii 2020 Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza konkurs ofert na realizację w II półroczu 2020 roku zadań publicznych z zakresu
Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej – kultura 2020 JBOPrezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Pełne archiwum: Archiwalne wpisy

Ostatnia aktualizacja 22 lipca, 2022 przez jskoczen@jeleniagora.pl