Menu Zamknij

Aktualności NGO

aktualności ngo
ngo
Data publikacjiTytułOpis
14.02.2023Zarządzenie Nr 0050.1744.2023.VIIIw sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 09 stycznia 2023 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście Jelenia Góra w 2023 roku.
14.02.2023Zarządzenie Nr 0050.1743.2023.VIIIw sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 9 stycznia 2023r. na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w mieście
Jelenia Góra w 2023 r.
10.01.2023Ogłoszenie otwartego konkursu ofertPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w 2023 roku.
10.01.2023Ogłoszenie otwartego konkursu ofertPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w mieście Jelenia Góra w 2023 roku.
22.09.2022Zaproszenie na spotkanie dotyczące planu współdziałania na rok 2023 „Wspólne cele – większa moc”Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jelenia Góra serdecznie zaprasza przedstawicieli Organizacji Pozarządowych zarejestrowanych i działających na terenie Miasta Jelenia Góra na pierwsze spotkanie robocze dotyczące planu współdziałania na rok 2023 „Wspólne cele – większa moc”.

21.01.2022
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w mieście Jelenia Góra w 2022 rokuPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w mieście Jelenia Góra w 2022 roku.
21.01.2022Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o procedurze wyłonienia przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieOgłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o procedurze wyłonienia przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
21.01.2022Nowy obowiązek dla organizacji pozarządowych zarejestrowanych w KRS wynikający z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych!Zachęcamy do zapoznania się z artykułami udostępnionymi na stronie ngo.pl 
18.01.2022Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w mieście Jelenia Góra w roku 2022Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w mieście Jelenia Góra w roku 2022.
21.12.2021Konkurs ofert w 2022 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia GóraPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w 2022 roku.
03.08.2021Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, edycja 2021Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert, ogłoszony w dniu 7 czerwca 2021 roku na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej – asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
2021.08.02Rozstrzygnięcie konkursu ofert – opieka wytchnieniowa 2021r.Zarządzenie Prezydenta Jeleniej Góry nr 0050.1018.2021.VIII w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 7 czerwca 2021 roku na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej – opieka wytchnieniowa edycja 2021 r.
2021.03.04Zaproszenie do udziału w konsultacjach „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025”Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. Poz.
2021.02.22Spotkanie #CEO4ProNGO już we wtorek!Fundacja Pro NGO zaprasza na kolejne spotkanie w cyklu #CEO4ProNGO, podczas którego przedstawiciele biznesu, dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z organizacjami pozarządowymi.
2020.12.23Konsultacje Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021rokKonsultacje Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Pełne archiwum Aktualności NGO (kliknij)

Ostatnia aktualizacja 16 lutego, 2023 przez ikarwowska@jeleniagora.pl

Skip to content