Menu Zamknij

Konsultacje Społeczne

Zaproszenie do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2023 rok.Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2023 rok.
Projekt Programu udostępniony jest:
– na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra www.jeleniagora.pl
– w Biuletynie Informacji Publicznej bip.jeleniagora.pl
– w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra w Wydziale Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych ul. Okrzei 10, pok. 003 oraz w miejscach przeznaczonych do zamieszczania ogłoszeń w godzinach pracy Urzędu Miasta Jelenia Góra
– na stronie www.konsultacje.jeleniagora.pl
Propozycje, opinie i uwagi do projektu Programu należy przekazywać na formularzu konsultacji w terminie do dnia 23 września 2022 r. do godz. 14.30:
– osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra, pok. 003 lub
– drogą elektroniczną na adres: organizacje@jeleniagora.pl
Zaproszenie do udziału w konsultacjach „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025” – konsultacjeZaproszenie do udziału w konsultacjach „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025”
Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych – konsultacje społeczne Zapraszamy do konsultacji społecznych pn. „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych.” 
Zaproszenie do udziału w konsultacjach.Programu współpracy z organizacjami pozarządowymiProgramu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2019 rok
Konsultacje społeczne – Operatu uzdrowiskowego dla Uzdrowiska CieplicePrezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza mieszkańców oraz wszystkie osoby zainteresowane do udziału w konsultacjach projektu „Operatu uzdrowiskowego dla Uzdrowiska Cieplice”. 
Informacja prezydenta miasta jeleniej góry o przebiegu i wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu jednostki pomocniczej Miasta Jelenia Góra Dzielnica Uzdrowiskowa Cieplice.Prezydent Miasta Jeleniej Góry, na podstawie uchwały nr 321.XLII.2017 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, w dniu 30 sierpnia 2017 r. podał do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych, dotyczących projektu statutu jednostki pomocniczej Miasta Jelenia Góra „Dzielnica Uzdrowiskowa Cieplice”.
Informacja Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o konsultacjach społecznych, projekt statutu jednostki pomocniczej Miasta Jelenia Góra Dzielnica Uzdrowiskowa CiepliceRada Miejska Jeleniej Góry podjęła uchwałę nr 321.XLII.2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, w przedmiocie statutu jednostki pomocniczej Miasta Jelenia Góra „Dzielnica Uzdrowiskowa Cieplice”.
Konsultacje projektu: Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z NGO i innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na 2017 rokPrezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
Informacja o konsultacjach społecznych dotycząca opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jeleniej Góry Władze samorządowe Jeleniej Góry przystępują do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2015-2023.
VII Dolnośląskie Forum Pełnomocników NGOO współpracy, integracji i partnerstwie w dniu 5 marca 2015 roku rozmawiali pełnomocnicy organizacji pozarządowych wraz z organizacjami pozarządowymi z regionu jeleniogórskiego. 
Dobre praktyki konsultacji społecznychZachęcamy Państwa do zapoznania się z poradnikiem Dobrych Praktyk oraz poradnikiem Konsultacji Społecznych, które powstały w ramach realizacji projektu Dolnośląska Platforma Dialogu i Konsultacji Społecznych
Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2016Czy wiesz, że możesz mieć wpływ na Jeleniogórski Budżet Obywatelski w 2016 r ? 4 lutego, o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Karkonoskiej odbędzie się spotkanie otwarte, na którym będziemy wymieniać doświadczenia i propozycje.
Bezpłatne doradztwoRegionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza na przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych na bezpłatne doradztwo…
Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalności pożytku pubilcznego na 2015 rok”W ramach projektu realizowanego przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, którego Miasto Jelenia Góra jest Partnerem w ra
Konsultacje projektu pn. Regulamin Konsultacji SpołecznychPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu pn. „Regulamin Konsultacji Społecznych” będącego załącznikiem do uchwały Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych 
Zaproszenie na spotkanieInteresujesz się III sektorem? Los jeleniogórskiej pozarządówki nie jest Ci obojętny? Zapraszamy! Przyjdź na spotkanie i wypracuj wspólnie z nami program współpracy!
Jeleniogórskie organizacje zainicjowały spotkanie nad programem współpracy na 2015 rok.Jeleniogórskie organizacje zainicjowały prace nad programem współpracy
Spotkanie. Program współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w Jeleniej Górze.Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Urząd Miasta w Jeleniej Górze serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu, które zainicjuje prace nad programem współpracy Administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi
Po spotkaniu „Szkoły Procesu Konsultacji Społecznych”
Ankieta – współtworzenie regulaminu konsultacji społecznych 
Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych: spotkanie 11-12 kwietnia
Drugie Szkolenie II „Model Współpracy Administracji Publicznej z organizacjami pozarządowymi”
Informacja o przebiegu spotkania „Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych”
Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych – zaproszenie na cykl edukacyjny
Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych – sprawozdanie ze spotkania
Jeleniogórskie Wzorce Konsultacji Społecznych – Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Ostatnia aktualizacja 8 września, 2022 przez ikarwowska@jeleniagora.pl

Skip to content