Menu Zamknij

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym przy Prezydencie Miasta Jelenia Góra.

Do zakresu działania Rady należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2) opiniowanie projektów programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) ocena realizacji programów;

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę miejską pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Rada składa się z pięciu osób, powołanych spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz jednostek samorządu terytorialnego. Kadencja Rady trwa 4 lata.


Skład Rady:

Bogusław Gałka – Przewodniczący

Tomasz Możdżeń -Wiceprzewodniczący

Teresa Adamowicz – Sekretarz

Lucyna Musiał Jabłońska – Członek Rady

Grażyna Pawlukiewicz – Rehlis – Członek Rady

Dane kontaktowe:

tel.: 75 75 46174

e-mail: jskoczen@jeleniagora.pl


 Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  2. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych

2019-2023  

Plan pracy Rady na lata 2019-2023


2015-2018:

Plan pracy Rady na lata 2015-2018


Grupa: 

Zarządzeniaw sprawie Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych
ProtokołyProtokoły ze spotkań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób niepełnosprawnych 
Sprawozdania Sprawozdania ze spotkań Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób niepełnosprawnych 

Ostatnia aktualizacja 11 maja, 2022 przez Administrator strony

Skip to content