Menu Zamknij

Mały Grant – Dotacja

mały grant
Ogłoszenia o naborze

Aby możliwe było ubieganie się o publiczne środki finansowe w ramach tej procedury spełnione muszą być następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym.
  • zadanie w trybie małego grantu może być realizowane jako zadanie powierzone (czyli w całości sfinansowane przez samorząd) lub jako wsparcie (organizacja zapewnia finansowy wkład własny).

O przyznaniu środków w ramach małych grantów decyduje Prezydent Miasta Jelenia Góra, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.


Data wpisuTytułOpis
14.09.2023Procedura uproszczona – oferta na realizację zadania publicznego pt. „Udział w rozgrywkach Ligi Dolnośląskiej, prowadzenie zajęć szkoleniowych w dyscyplinie piłka ręczna” – Ogłoszenia Prezydenta – Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.
Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 22 września 2023 r.do godz. 14:30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Sportu i Turystyki, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres: sport@jeleniagora.pl

Oferta:
Fundacja „Vitamineo” KRS 0000609322 – oferta na realizację zadania publicznego pt. „Udział w rozgrywkach Ligi Dolnośląskiej, prowadzenie zajęć szkoleniowych w dyscyplinie piłka ręczna”.
08.09.2023Procedura uproszczona – „Akcja Edukacja”Prezydent Miasta Jeleniej Góry podjął decyzję o zastosowaniu trybu uproszczonego.
Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.
Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 18 września 2023 r.
do godz. 15.30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres ikarwowska@jeleniagora.pl

Oferta:

Stowarzyszenie „MONAR” KRS 0000139796 – oferta na realizację zadania publicznego pt. „Akcja Edukacja”.
06.09.2023Procedura uproszczona.
Warsztaty autoratownictwa i wspinaczki skalnej”.
Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.

Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 13 września 2023 r.do godz. 15:30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Sportu i Turystyki, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres turystyka@jeleniagora.pl

Oferta:

Sudecki Klub Wysokogórski KRS 0000105401 – oferta na realizację zadania publicznego pt. „Warsztaty autoratownictwa i wspinaczki skalnej”.
06.09.2023Procedura uproszczona. „Jesienny Klub Nastolatka – zapobieganie przez działanie”.Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.
Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 13.09.2023 r.do godz.15:30 pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres ikarwowska@jeleniagora.pl

Oferta:

Fundacja PCKK Edukacja i Rozwój KRS 0000825732 – oferta na realizację zadania  publicznego pt. „Jesienny Klub Nastolatka – zapobieganie przez działanie”.
25.05.2023procedura uproszczona „GraMy z Nadzieją 2023”Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.
Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 02 czerwca
2023r. do godz. 14:30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres: ikarwowska@jeleniagora.pl

Oferta:

Polskie Stowarzyszenie Jazzowe Wrocław KRS0000532157oferta na realizację zadania publicznego pt.„GraMy z Nadzieją 2023”.
09.05.2023procedura uproszczona ” Organizacja Zlotu Rodzin Abstynenckich Borowice 2023Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.
Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia
19 maja 2023r. do godz. 14:30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres: ikarwowska@jeleniagora.pl
Oferta: Centrum Pomocy Uzależnionym od Alkoholu „Boberek” z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Długa 6 of, na realizację zadania publicznego –„Organizacja Zlotu Rodzin Abstynenckich Borowice 2023”.
21.04.2023procedura uproszczona
Cykl profilaktycznych spektakli dla młodzieży szkolnej”

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.
Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 28 kwietnia 2023r. do godz. 14:30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres: ikarwowska@jeleniagora.pl
Oferta: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – oferta na realizację zadania publicznego pt. „Cykl profilaktycznych spektakli dla młodzieży szkolnej”.
06.03.2023procedura uproszczona „Tajemnice Jeleniej Góry”- cykl nieodpłatnych wycieczek organizowanych
w każdą środę lipca i sierpnia o godzinie 12.00 (9 spacerów) dla
mieszkańców i turystów

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. 2022 r. poz. 1327 z póż.zm.) uznając celowość realizacji zadania,
zdecydował się zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację
zadania publicznego. Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w
terminie do dnia 14 marca 2022 r. do godz. 15:30, pisemnie na adres:
Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Sportu i Turystyki, Plac Ratuszowy 58,
58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres:
turystyka@jeleniagora.pl
7.12.2022procedura uproszczona „Tradycje bożonarodzeniowe spotkanie warsztatowo -integracyjnePrezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 r. poz. 1327), uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert  realizację zadania publicznego.
Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 14 grudnia 2022r.
do godz. 15.30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres jskoczen@jeleniagora.pl
 Oferta:
Fundacja CUD – „Tradycje bożonarodzeniowe spotkanie warsztatowo-integracyjne”
7.12.2022procedura uproszczona „Wigilia Pokoleń”Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert  realizację zadania publicznego.
Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 14 grudnia 2022r.
do godz. 15:30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres ikarwowska@admin
Oferta:
Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Karkonoski – oferta pt. „Wigilia Pokoleń”
23.11.2022procedura uproszczona” „Pomoc w potrzebie – Wigilia 2022” Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 r. poz. 1327 z późn.zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.
Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 30 listopada
2022 r. do godz. 15:30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres: ikarwowska@jeleniagora.pl
Oferta:
Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Jeleniej Górze – zadanie publiczne pt. Pomoc w potrzebie – Wigilia 2022.
23.11.2022procedura uproszczona „Wigilia dla osób potrzebujących wsparcia”Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 r. poz. 1327 z późn.zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.
Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 30 listopada
2022 r. do godz. 15:30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres: ikarwowska@jeleniagora.pl
Oferta:
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – koło Jeleniogórskie – zadanie publiczne pt. Wigilia dla osób potrzebujących wsparcia.
31.10.2022procedura uproszczona „Bezalkoholowa bomba”Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 r. poz. 1327 z późn.zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.
Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 07 listopada
2022 r. do godz. 15:30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres: ikarwowska@jeleniagora.pl
Oferta:
Stowarzyszenie Autorów Filmowych – zadanie publiczne pt. Bezalkoholowa Bomba.
31.10.2022Procedura uproszczona:
„Magia Świąt”
Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1327), uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego.
Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 10 listopada 2022r. do godz. 15.30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres: jskoczen@jeleniagora.pl
29.09.2022Procedura uproszczona: Konferencja „Edukacja Osób z niepełnosprawnościami”Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1327), uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego.
Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 7 października 2022r. do godz. 14.30, pisemnie na adres: Urzad Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres: jskoczen@jeleniagora.pl
15.09.2022Procedura uproszczona:
„Warsztaty przyrodniczo-rękodzielnicze z wykorzystaniem narzędzi ręcznych. Pokazy rzeźbienia piłą w balach”

Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 r. poz. 1327 z póż.zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.
Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 23 września
2022 r. do godz. 14:30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres: ikarwowska@jeleniagora.pl
12.09.2022Procedura uproszczona : „Roskiada – Nymbuk 2022”Prezydent Miasta Jeleniej Góry, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 r. poz. 1327), uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert  realizację zadania publicznego.
Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 20 września 2022 r.
do godz. 15.30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres jskoczen@jeleniagora.pl
Oferta:
Towarzystwo Chorych na Stwardnienie Rozsiane „Roskiada – Nymburk 2022”
01.09.2022Procedura uproszczona „Dialog motywujący w pracy z osobami nadużywającymi alkoholu”Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 r. poz. 1327 z póż.zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego. Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 08 września 2022 r. do godz. 16:30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres: ikarwowska@jeleniagora.pl
Oferta:
Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych – „Dialog motywujący w pracy z osobami nadużywającymi alkoholu”
1.09.2022Procedura uproszczona „Siatkówka bez barier”Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 r. poz. 1327) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert  realizację zadania publicznego.
Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 9 września 2022 r.
do godz. 14.30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres jskoczen@jeleniagora.pl
Oferta:
Fundacja Nasza Fundacja  – „Siatkówka bez barier”
18.08.2022Procedura uproszczona „Bliżej siebie”Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 r. poz. 1327 z póż.zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.
Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 25 sierpnia
2022 r. do godz. 16:30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres ikarwowska@jeleniagora.pl
Oferta:
Stowarzyszenie „Monar” – „Bliżej siebie”
15.07.2022Procedura uproszczona – SmartZombie -4Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 r. poz. 1327 z póż.zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia
22 lipca 2022 r. do godz. 14.30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres: ikarwowska@jeleniagora.pl
Oferta:
Stowarzyszenie „TOWARZYSTWO KARKONOSKIE” – „Nie bądź SmartZombie – 4”

06.07.2022Procedura uproszczona –  „Koncerty Organowe w Ewangelickim Kościele Zbawiciela 2022”Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego pod nazwą „Koncerty Organowe w Ewangelickim Kościele Zbawiciela 2022”
Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 15 lipca 2022 r. do godz.  14:30, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Kultury, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres: kultura@jeleniagora.pl
06.05.2022Procedura uproszczonarezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofer realizację zadania publicznego.
Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 13 maja 2022r. do godz. 14.30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10 w Jeleniej Górze lub drogą elektroniczną na adres: jskoczen@jeleniagora.pl
Oferta Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – „Forum Jeleniogórskich Seniorów”
2022.01.27Oferta uproszczona – MKS „Karkonosze-Jelenia Góra”Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Karkonosze-Jelenia Góra” pn.: „udział w zawodach wojewódzkich, prowadzenie zajęć szkoleniowych w dyscyplinie piłka ręczna”
 
Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 3 lutego 2022 r. do godz. 15.30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Sportu i Turystyki, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres: skrzywniak@jeleniagora.pl.
 
Oferta MKS Karkonosze Jelenia Góra
2021.12.10Procedura uproszczona – „Tradycje bożonarodzeniowe poezją pisane”Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 r., poz. 1057) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.

Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 15 grudnia 2021 r. pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną: jskoczen@jeleniagora.pl
Procedura uproszczona – Ogłoszenia Prezydenta – Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra (jeleniagora.pl)
2021.11.23Procedura uproszczona – Magia ŚwiątPrezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 r. poz. 1057) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.
Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 30 listopada 2021 r. do godz. 15.30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych,
ul. Okrzei 10,  58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres: jskoczen@jeleniagora.pl
 
Procedura uproszczona – Ogłoszenia Prezydenta – Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra (jeleniagora.pl)
2021.11.10Proceudra uproszczona – „Nie bądź SmartZombie”rezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. Poz. 1057 z późn.zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.
Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 17 listopada 2021 r. do godz. 15.30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres ikarwowska@jeleniagora.pl
Procedura uproszczona – Ogłoszenia Prezydenta – Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jelenia Góra (jeleniagora.pl)
2021.11.02Procedura uproszczona – Stowarzyszenie „Karkonoska Akademia Aktywnych Seniorów”Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. Poz. 1057) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.
Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 10 listopada 2021 r. do godz. 15.30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres jskoczen@jeleniagora.pl
https://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/15724/procedura-uproszczona
2021.10.15Procedura uproszczona 15-10-2021Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. Poz. 1057) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.
Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 22 października 2021 r. do godz. 14.30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres jskoczen@jeleniagora.pl
 
https://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/15640/procedura-uproszczona
2021.10.08Procedura uproszczonaPrezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. Poz. 1057 z póż.zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.
Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 15 października 2021 r. do godz. 14.30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres ikarwowska@jeleniagora.pl

http://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/15611/procedura-uproszczona
2021.09.13Procedura uproszczona – nagranie utworów na debiutancką płytę Sulamity ŚlubowskiejPrezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego, to jest nagranie utworów na debiutancką płytę Sulamity Ślubowskiej.

Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 22 września 2021 r. do godz. 15:30, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Kultury, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres kultura@jeleniagora.pl
Oferta
2021.07.27Procedura uproszczonaPrezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1057 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.

Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 3 sierpnia 2021 r. do godz. 15:30, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Sportu i Turystyki, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres sport@jeleniagora.pl
Załącznik nr 1
2020.01.13Procedura Uproszczona – Oferta Fundacja MandalaPrezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1057 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego. Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 30 lipca 2021 r. do godz. 14:30, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl
2021.05.21Mały Grant – Koncert WiosennyPrezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1057) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.
Oferta: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – „Koncert Wiosenny”
 
Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 31 maja 2021 r. do godz. 15.30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres: jskoczen@jeleniagora.pl
2020.12.08Mały Grant – Pomoc w potrzebie – Wigilia 2020Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 r. poz. 1057) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego. Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 14 grudnia 2020 r. do godz. 15.30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres: sprawyspoleczne@jeleniagora.pl
Oferta: Pomoc w potrzebie – Wigilia 2020 
link: http://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/13997/procedura-uproszczona
2020.09.25Procedura uproszczona Senioralia 2020Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 r. poz. 1057) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego. Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 30 września 2020 r. do godz. 15.30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia góra lub drogą elektroniczną na adres: jskoczen@jeleniagora.pl
 
Oferta:
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – „Senioralia”
2020.07.21Karkonoski Klub Sportowy JELENIA GÓRA – tryb uproszczonyPrezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego.
Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 28 lipca 2020 r. do godz. 15:30, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra, lub drogą elektroniczną na adres mwisniewska@jeleniagora.pl
http://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/13403/prezydent-miasta-jeleniej-gory-podjal-decyzje-o-zastosowaniu-trybu-uproszczonego
2020.03.18Kros StrzeleckiPrezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego Lidze Obrony Kraju Jeleniogórski Zarząd Rejonowy pn.: „Kros Strzelecki”
Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 19 marca 2020 r. do godz. 16.30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Sportu i Turystyki, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres: skrzywniak@jeleniagora.pl.
W załączeniu oferta: tutaj
Procedura Uproszczona – Oferta Fundacja MandalaPrezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1057 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego. Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 30 lipca 2021 r. do godz. 14:30, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl
Mały grant – Konferencja z Agnieszką SteinPrezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem ogłoszenia otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego. Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 17 stycznia 2020 r. do godz. 14:00, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych ul. Okrzei 10 58-500 Jelenia Góra lud drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl
http://bip.jeleniagora.pl/artykul/143/12518/procedura-uproszczona
Procedura uproszczona – koncert kolędPrezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego. Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 09 grudnia 2019 r. do godz. 15:30, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Kultury Plac Ratuszowy 58 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres jsolinski@jeleniagora.pl

Koncert kolęd – oferta
Procedura uproszczona Pomoc w potrzebie – Wigilia 2019Prezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego. Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 27 listopada 2019 r. do godz. 15:30, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych ul. Okrzei 10 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl
 
Oferta: Pomoc w potrzebie – Wigilia 2019
Udział w zawodach wojewódzkich, prowadzenie zajęć szkoleniowych w dyscyplinie piłka ręczna – mały grantrezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego Miejskiemu Klubowi Sportowemu Karkonosze Jelenia Góra pn.: “Udział w zawodach wojewódzkich, prowadzenie zajęć szkoleniowych w dyscyplinie piłka ręczna”.

Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 14 listopada 2019 r. do godz. 15.30, pisemnie na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra Wydział Sportu i Turystyki, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres skrzywniak@jeleniagora.pl

Skan oferty: Miejskiego Klubu Sportowego Karkonosze Jelenia Góra
Sudecka Konferencja Alternatywnych Sposobów Rozwiązywania Konfliktów mały grantPrezydent Miasta Jeleniej Góry zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) uznając celowość realizacji zadania, zdecydował zlecić z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego. Uwagi dotyczące załączonej oferty można składać w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r. do godz. 15:30, pisemnie na adres Urząd Miasta Jelenia Góra, Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych, ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra lub drogą elektroniczną na adres organizacje@jeleniagora.pl

Oferta: Sudecka Konferencja Alternatywnych Sposobów Rozwiązywania Konfliktów.

Ostatnia aktualizacja 14 września, 2023 przez Administrator strony

Skip to content