Menu Zamknij

Konkursy ofert

Data publikacjiTytułOpis
28.09.2023Zarządzenie PM NR 0050.2026.2023.VIII w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2023 roku programu
polityki zdrowotnej dla mieszkańców Jeleniej Góry.
07.08.2023Konkurs ofert na realizację w 2023 rokuKonkurs ofert na realizację w 2023 roku dla mieszkańców Jeleniej Góry programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 60 roku życia na lata 2019 – 2023”.
23.08.2023Zarządzenie nr 0050. 1992 .2023.VIIIw sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego (zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień) – „Realizacja programów profilaktycznych”
31.07.2023Zarządzenie nr 0050.1968.2023.VIIIw sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego (zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień) – „Realizacja programów profilaktycznych”
10.07.2023Zarządzenie 0050.1948.2023.VIII
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 maja 2023 roku na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
22.06.2023

Zarządzenie 0050.1924.2023.VIIIw sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2023 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
14.02.2023Zarządzenie Nr 0050.1744.2023.VIIIw sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 09 stycznia 2023 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście Jelenia Góra w 2023 roku.
29.05.2023

Zaproszenie do prac Komisji KonkursowejPrezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
29.05.2023

Ogłoszenie otwartego konkursu ofertPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023r. zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych
18.05.2023

Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofertRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 27 marca 2023 roku na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2023 r.
14.02.2023Zarządzenie Nr 0050.1743.2023.VIIIw sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 9 stycznia 2023r. na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w mieście
Jelenia Góra w 2023 r.
10.01.2023Ogłoszenie otwartego konkursu ofertPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w 2023 roku.
10.01.2023Ogłoszenie otwartego konkursu ofertPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w mieście Jelenia Góra w 2023 roku.
22.09.2022Zaproszenie na spotkanie dotyczące planu współdziałania na rok 2023 „Wspólne cele – większa moc”Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jelenia Góra serdecznie zaprasza przedstawicieli Organizacji Pozarządowych zarejestrowanych i działających na terenie Miasta Jelenia Góra na pierwsze spotkanie robocze dotyczące planu współdziałania na rok 2023 „Wspólne cele – większa moc”.

21.01.2022
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w mieście Jelenia Góra w 2022 rokuPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w mieście Jelenia Góra w 2022 roku.
21.01.2022Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o procedurze wyłonienia przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieOgłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry o procedurze wyłonienia przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
21.01.2022Nowy obowiązek dla organizacji pozarządowych zarejestrowanych w KRS wynikający z nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych!Zachęcamy do zapoznania się z artykułami udostępnionymi na stronie ngo.pl 
18.01.2022Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w mieście Jelenia Góra w roku 2022Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w mieście Jelenia Góra w roku 2022.
21.12.2021Konkurs ofert w 2022 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia GóraPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w 2022 roku.
03.08.2021Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, edycja 2021Rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert, ogłoszony w dniu 7 czerwca 2021 roku na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej – asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
2021.08.02Rozstrzygnięcie konkursu ofert – opieka wytchnieniowa 2021r.Zarządzenie Prezydenta Jeleniej Góry nr 0050.1018.2021.VIII w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 7 czerwca 2021 roku na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej – opieka wytchnieniowa edycja 2021 r.
2021.03.04Zaproszenie do udziału w konsultacjach „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2025”Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. Poz.
2021.02.22Spotkanie #CEO4ProNGO już we wtorek!Fundacja Pro NGO zaprasza na kolejne spotkanie w cyklu #CEO4ProNGO, podczas którego przedstawiciele biznesu, dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z organizacjami pozarządowymi.
2020.12.23Konsultacje Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021rokKonsultacje Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
DataTytułOpis
10.07.2023Zarządzenie 0050.1948.2023.VIIIRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 29 maja 2023 roku na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
22.06.2023Zarządzenie 0050.1924.2023.VIIIw sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2023 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
29.05.2023Zaproszenie do prac Komisji KonkursowejPrezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
29.05.2023Ogłoszenie otwartego konkursu ofertPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023r. zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych
18.05.2023Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofertRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 27 marca 2023 roku na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2023 r.
16.05.2023Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofertRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 3 kwietnia 2023 roku na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – opieka wytchnieniowa 2023 r.
04.04.2023Zaproszenie do prac Komisji KonkursowejPrezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniających oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – opieka wytchnieniowa – edycja 2023 r.
04.04.2023Ogłoszenie otwartego konkursu ofertPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – opieka wytchnieniowa
– edycja 2023r.
30.03.2023Zaproszenie do prac Komisji KonkursowejPrezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniających oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023 r.
30.03.2023Ogłoszenie otwartego konkursu ofertPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023r.
22.03.2023Zarządzenie nr 0050.1782.2023.VIIIw sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu
1 lutego 2023 roku na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz jeleniogórskich rodzin w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego.
22.03.2023Zarządzenie nr 0050.1781.2023.VIIIw sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 1 lutego 2023 roku na realizację w 2023 roku zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego.
14.02.2023Zarządzenie nr 0050.1743.2023.VIIIw sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 9 stycznia 2023r. na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w mieście Jelenia Góra w 2023 r.
07.02.2023Zaproszenie do prac Komisji KonkursowejPrezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniających oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz jeleniogórskich rodzin (JBO)
07.02.2023Ogłoszenie otwartego konkursu ofertPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje w 2023 roku zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz jeleniogórskich rodzin
07.02.2023Zaproszenie do prac Komisji KonkursowejPrezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327) do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniających oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym (JBO )
07.02.2023Ogłoszenie otwartego konkursu ofertPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje w 2023 roku zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach JBO
10.01.2023Ogłoszenie otwartego konkursu ofertPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w 2023 roku.
10.01.2023Ogłoszenie otwartego konkursu ofertPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w mieście Jelenia Góra w 2023 roku.
09.01.2023Ogłoszenie otwartego konkursu ofertPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023-2024 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej pn. „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
05.01.2023Zaproszenie do prac Komisji KonkursowejPrezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Z 2022 poz. 1327 z późn. zm.) do udziału w
pracach Komisji Konkursowej, oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych z zakresu kultury- Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry PK.524.1.2023
05.01.2023Ogłoszenie otwartego konkursu ofertPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w mieście Jelenia Góra w roku 2023
30.12.2022Zarządzenie nr 0050.1701.2022.VIIIw sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023-2024 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej p.n. „Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w formie noclegowni i ogrzewalni oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania”
19.12.2022Zarządzenie nr 0050.1676.2022.VIIIw sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert
na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
-prowadzenie placówki wsparcia dziennego – „Świetlicy Środowiskowej”
07.12.2022Zaproszenie do prac komisji konkursowejPrezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniających oferty złożone
na realizację zadań z z zakresu pomocy społecznej pn. „Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w formie noclegowni i ogrzewalni oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania”
07.12.2022Ogłoszenie otwartego konkursu ofertPrezydent Miasta ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W LATACH 2023 – 2024 ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ p. n. „UDZIELENIE SCHRONIENIA OSOBOM BEZDOMNYM W FORMIE NOCLEGOWNI I OGRZEWALNI ORAZ ZAPEWNIENIE TYM OSOBOM POSIŁKU I NIEZBĘDNEGO UBRANIA”
28.11.2022Zarządzenie nr 0050.1650.2022.VIIIPowołanie Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone
w konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych
z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
-prowadzenie placówki wsparcia dziennego – „Świetlicy Środowiskowej”
9.11.2022Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofertRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 30 września 2022 roku na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A”.
31.10.2022Zaproszenie do prac komisji konkursowejPrezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniających oferty złożone
na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym prowadzenie placówki wsparcia dziennego – „Świetlicy Środowiskowej”.
31.10.2022Ogłoszenie otwartego konkursu ofertPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym -prowadzenie
placówki wsparcia dziennego – „Świetlicy Środowiskowej”
27.10.2022Zaproszenie do prac komisji konkursowej Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniających oferty złożone na realizację zadań administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 roku
27.10.2022Ogłoszenie otwartego konkursu ofertPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 roku.
27.10.2022Zarządzenie nr 0050.1608.2022.VIII w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy”
05.10.2022Zaproszenie do prac komisji konkursowejPrezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327,) do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A”.
05.10.2022Ogłoszenie otwartego konkursu ofertPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A”.
20.07.2022Zarządzenie nr 0050.1487.2022.VIIIRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.
12.07.2022Zarządzenie nr 0050.1473.2022.VIIIPowołanie Komisji Konkursowej
29.06.2022Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Mieście Jelenia GóraNabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadań w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Mieście Jelenia Góra skierowany do klubów sportowych działających na obszarze Miasta Jelenia Góra, niedziałających w celu osiągnięcia zysku w roku 2022.
22.06.2022Zarządzenie nr 0050.1449.2022.VIIIRozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 10 maja 2022 roku na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
21.06.2022Zaproszenie do prac komisji konkursowejPrezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z późn. zm.) do udziału
w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej z udziałem środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznanych Miastu Jelenia Góra w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów”na rok 2022 pn. „Świadczenie usług wsparcia dla seniorów w wieku 65 lat i więcej zamieszkałych na terenie
Miasta Jeleniej Góry oraz zapewnienie dostępu do opieki na odległość”
21.06.2022Ogłoszenie otwartego konkursu ofertPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej z udziałem środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznanych Miastu Jelenia Góra w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 pn. „Świadczenie usług wsparcia dla seniorów w wieku 65 lat i więcej zamieszkałych na terenie Miasta Jeleniej Góry oraz zapewnienie dostępu do opieki na odległość”
02.06.2022Zarządzenie nr 0050.1404.2022.VIIIpowołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
12.05.2022Ogłoszenie otwartego konkursu ofertPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
12.05.2022Zaproszenie do prac Komisji konkursowejPrezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1057 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizacje w 2022 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
28.04.2022Zarządzenie nr 0050.1351.2022.VIIIrozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 24 lutego 2022 roku na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej – asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 r.
12.04.2022Zarządzenie nr 0050.1335.2022.VIIIrozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 24 lutego 2022 r. na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej – opieka wytchnieniowa edycja 2022 r.
01.03.2022Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania z zakresu pomocy społecznej – opieka wytchnieniowa edycja 2022 r.Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – opieka wytchnieniowa 2022 r.
01.03.2022Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowejPrezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn.zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań z zakresu pomocy społecznej – asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.
01.03.2022Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania z zakresu pomocy społecznej – asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 r.Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 r. 
01.03.2022Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowejPrezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 r. , poz. 1057, z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizacje w 2022 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego.
01.03.2022Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach Jeleniogórskiego Budżetu ObywatelskiegoPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu wspierania osób w wieku emerytalnym w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego.

07.12.2021
Prezydent Miasta ogłasza konkurs ofert na realizacje w latach 2022-2023 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022-2023 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej p.n. „Udzielenie schronienia osobom bezdomnym w ośrodkach wsparcia w formie schroniska dla osób bezdomnych i schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz zapewnienie tym osobom posiłku i niezbędnego ubrania”.

25.11.2021
„Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego”.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022-2026 zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
02.02.2022Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznejRozstrzygnięcie  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mieście Jelenia Góra w roku 2022. 
21.01.2022Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w mieście Jelenia Góra w 2022 rokuPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa w mieście Jelenia Góra w 2022 roku.
02.02.2022Konkurs ofert w 2022 roku na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w 2022 roku.
10.08.2021Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej – ogłoszenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry znak GS.524.6.2021Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
2021.10.08Otwarty konkurs ofert na realizację zadań administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnejOtwarty konkurs ofert na realizację zadań administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i na świadczenie nieodpła
2021.07.28Rozstrzygnięcie konkursu ofert – półkolonieRozstrzygnięcie konkursu ofert na realizacje w 2021 roku zadań publicznych z zakresu wpierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych – półkolonie.
2021.07.28Otwarty konkurs ofert- „Prowadzenie ośrodka wsparcia – klubu samopomocy dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Miasta Jelenia Góra”Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
2021.02.03Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznejPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
2021.02.19Powołanie Komisji Konkursowej z zakresu wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach Jeleniogórskiego Budżetu ObywatelskiegoPowołanie Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zdania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w ram
2021.01.08Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej 2021Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
2021.01.08Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2022 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczychPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2022 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych us
2020.12.08Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowiRozstrzygnięcie konkursu ofert ogłoszonego w dniu 7 grudnia 2020 roku na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – zwalczanie narkomanii i przec
2020.12.10OTWARTY KONKURS OFERT„UDZIELENIE SCHRONIENIA OSOBOM BEZDOMNYM W FORMIE NOCLEGOWNI I OGRZEWALNI ORAZ ZAPEWNIENIE TYM OSOBOM POSIŁKU I NIEZBĘDNEGO UBRANIA”OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W LATACH 2021–2022 ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ „UDZIELENIE SCHRONIENIA OSOBOM BEZDOMNYM W FORMIE NOCLEGOW
2021.01.08Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2022 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczychPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2022 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych us
2020.10.26Rozstrzygnięcie konkursu programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 60 roku życia na lata 2019-2023”Rozstrzygnięcie konkursu programu polityki zdrowotnej
2020.10.09Konkurs ofert na realizację zadań administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 rokuPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku.
2020.10.09Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej z zakresu prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 rokuPrezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniających oferty złożone na realizację zadań administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 rok.
2020.10.05Ogłoszenie konkursowe-szczepienia przeciw grypie dla osób powyżej 60 roku życia 2020 Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza II konkurs ofert na realizację w 2020 roku programu polityki zdrowotnej – szczepienia przeciw grypie
2020.09.04Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – opieka wytchnieniowa 2020Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 16 lipca 2020 roku na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – opieka wytchnieniowa edycja 2020r.
2020.09.02Ogłoszenie konkursowe-szczepienia przeciw grypie 2020Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza konkurs ofert na realizację w 2020 roku programu polityki zdrowotnej
2020.08.27Opieka wytchnieniowa edycja 2020 powołanie komisji konkursowej Powołanie Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – opieka wytchnieniowa edycja 2020r
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w 2020 roku – III nabórW dniu 24 lipca 2020 roku Prezydent Miasta Jelenia Góra rozstrzygnął konk
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej – opieka wytchnieniowa edycja 2020Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnychZarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 22 czerwca 2020 roku na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – opieka wytchnieniowa edycja 2020Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej – opieka wytchnieniowa edycja 2020 r.
Zarządzenie NR 0050.566.2020.VIIIZarządzenie NR 0050.566.2020.VIII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w konkursie na 
Zaproszenie do pracy w komisji konkursowej – wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020Prezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych 2020Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania
Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej JBO 2020 sportPrezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w mieście Jelenia Góra w 2020 roku – III nabórPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Ogłoszenie o konkursie z zakresu ochrony zdrowia – zwalczanie narkomanii 2020 Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza konkurs ofert na realizację w II półroczu 2020 roku zadań publicznych z zakresu
Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej – kultura 2020 JBOPrezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Pełne archiwum: Archiwalne wpisy

Ostatnia aktualizacja 28 września, 2023 przez Administrator strony

Skip to content