Menu Zamknij

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W swoim zakresie działania, każda z gmin realizuje programy i działania na rzecz profilaktyki uzależnień, której celem jest wyeliminowanie tych niekorzystnych społecznie zjawisk zarówno z przestrzeni publicznej, jak również w formie doradztwa i wsparcia rodzin dotkniętych tymi problemami.

Skład Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1PrzewodniczącyPiotr Byszkowski
2Zastępca przewodniczącegoEdyta Bagrowska
3SekretarzIwona Karwowska
4CzłonekJoanna Małecka
5CzłonekJolanta Hryniewicka
6CzłonekWojciech Łabun
7CzłonekDanuta Romańczuk-Masiowska
8CzłonekBożena Wachowicz-Makieła
9CzłonekJacek Winiarski

Przewodniczący Komisji Pan Piotr Byszkowski jest dostępny pod numerem telefonu 75 64 39 100 wew. 502

Działania te realizowane są przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleniej Górze.

Komisja inicjuje działania profilaktyczne w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. 

Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

Do kompetencji  Komisji należą zadania wynikające z: ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii oraz  ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W ramach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonuje Zespół Interwencyjno-Motywujący, do zadań którego należy m.in.:

– motywowanie osób do podjęcia leczenia odwykowego,

-przeprowadzanie rozmów z członkami rodzin, osobami bądź instytucjami, które złożyły wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego w celu wyjaśnienia sytuacji rodzinnej osoby, wobec której toczy się postępowanie,

-udzielanie informacji o sposobach i miejscach uzyskania pomocy w rozwiązywaniu problemów uzależnień,

Spotkania z członkami Zespołu Interwencyjno-Motywującego odbywają się raz w miesiącu od godz.1600 do 1700 w budynku Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Okrzei 10 pok. 001.

Na spotkanie z Zespołem Interwencyjno-Motywujący może umówić się każda osoba, która widzi taką potrzebę. Umówić można się telefonicznie pod nr telefonu: 75 75 46 347 lub 75 64 39 100 wew. 502


Kontakt:
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleniej Górze

Urząd Miasta Jelenia Góra 
ul. Okrzei 10, 58-500 Jelenia Góra
tel. 75 75 46 347

Ostatnia aktualizacja 29 czerwca, 2023 przez ikarwowska@jeleniagora.pl

Skip to content