Menu Zamknij

Rada Działalności Pożytku Publicznego

Zadania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jelenia Góra, zwanej dalej Radą, określa art. 41i ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Rada Działalności Pożytku Publicznego (skład zgodny z Zarządzeniem Nr 0050.1342.2022.VIII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 20 kwietnia 2022 r.) – kadencja 2022-2025.

Skład:

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

1. Teresa Dominiczak
2. Piotr Karnia
3. Joanna Klaga
4. Grzegorz Niedźwiecki
5. Andrzej – Ryszard Piotrowski
6. Irena Tabaczniuk
7. Sebastian Toporowski
8. Sławomir Wieteska

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Jeleniej Góry:

1. Rafał Biesiada
2. Żaneta Marmon – Leśniak
3. Maciej Pierzchała

Przedstawiciele Rady Miejskiej Jeleniej Góry:

1. Julia Papaj
2. Jarosław Tarnowski
3. Beata Wójtowicz

Prezydium:

Przewodniczący: Rafał Biesiada
Wiceprzewodniczący: Joanna Klaga
Sekretarz: Sławomir Wieteska


Obsługa administracyjno – biurowa RDPP.
Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych
Okrzei 10 58-500 Jelenia Góra
tel. 75 75 46 152
e-mail: jrdpp@jeleniagora.pl


Skład RDPP reguluje Zarządzenie nr 0050.51.2019.VIII z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry.

UCHWAŁA NR 88.XII.2015 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 30 czerwca 2015 r.w sprawie trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry oraz organizacji i trybu jej działania.


PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ

  1. Protokół z I Posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry z dnia 20.05.2022 r
  2. Protokół z II Posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry z dnia 21.06.2022 r.
  3. Protokół z III Posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry z dnia 13.09.2022 r.
  4. Protokół z V Posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry z dnia 29.11.2022 r
  5. Protokół z VI Posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry z dnia 17.01.2023 r.
  6. Protokół z VII Posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry z dnia 07.03.2023 r.

Ostatnia aktualizacja 21 kwietnia, 2023 przez ikarwowska@jeleniagora.pl

Skip to content