Menu Zamknij

Rada Działalności Pożytku Publicznego

Zadania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jelenia Góra, zwanej dalej Radą, określa art. 41i ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

RDPP 2019 – 2022 

Skład:

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

1. Bołociuch Mirosław

2. Daskalakis Anna

3. Gierdal Urszula

4. Gluza Paweł

5. Maron Jerzy

6. Musiał Zbigniew

7. Wierzchucki Marcin

8. Wojtowicz Moszyńska Halina

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Jeleniej Góry:

1. Rehlis Sylwia

2. Zawierucha Maciej (zarządzenie PM), Wieteska Sławomir (zarządzenie PM)

3. Żylewicz Tomasz

Przedstawiciele Rady Miejskiej Jeleniej Góry:

1. Gierus Mariusz

2. Kolendo Aneta

3. Wójtowicz Beata

Prezydium:

Przewodniczący: Paweł Gluza

Wiceprzewodniczący:

Sekretarz: Halina Wojtowicz – Moszyńska


Obsługa administracyjno – biurowa RDPP.
Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Organizacji Pozarządowych
Okrzei 10 58-500 Jelenia Góra
tel. 75 75 46 152
e-mail: jrdpp@jeleniagora.pl


Skład RDPP reguluje Zarządzenie nr 0050.51.2019.VIII z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry.

UCHWAŁA NR 88.XII.2015 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 30 czerwca 2015 r.w sprawie trybu powoływania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jeleniej Góry oraz organizacji i trybu jej działania.

Ostatnia aktualizacja 18 maja, 2022 przez admin