Menu Zamknij

„Opieka Wytchnieniowa”

„Opieka Wytchnieniowa” w Miasto Jelenia Góra 2022

• Miasto Jelenia Góra po raz trzeci przystąpiła do realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”, edycja 2022
• Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym
• w marcu 2022 r. została podpisana umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu Opieka Wytchnieniowa, edycja 2022 w Mieście Jelenia Góra, na podstawie podpisanej umowy z DUW  Miasto Jelenia Góra otrzymało środki w wysokości 468.000 zł, 
•  od dnia 02 maja 2022 r. realizacją zadania w ramach Programu Opieka Wytchnieniowa zajmuje się wyłoniona w konkursie Fundacja Nasza Fundacja.

Ostatnia aktualizacja 11 maja, 2022 przez admin