Menu Zamknij

Petycje

Data wpływuPrzedmiot petycjiWnoszący petycjęKomórka realizującaSkan PetycjiPrzewidywany
termin realizacji
Imformacja o sposobie załatwienia
16-05-2022Petycja w sprawie prac nad projektem dotyczącym budowy placu zabaw przy ul. MochnackiegoMieszkańcy ulic: Wydział
Ochrony Środowiska

Odpowiedź

Petycja
zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
16-11-2015żądanie wszczęcia kontroli w trybie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdów marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym (silnik wysokoprężny, silnik diesla), wyprodukowanych w latach 2009-2015  i emitujących do atmosfery szkodzące substancje w ilości wielokrotnie przekraczającej dopuszczalne limityKancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” sp. k.; ul. Bagatela 11 lok. 3; 00-585 Warszawa; reprezentowana przez komplementariusza  radcę prawnego Jacka ŚwiecęWydział KomunikacjiKancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy”zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycjiBPM.152.1.2016
Zbiorcza informacja

o petycjach,rozpatrywanychw roku 2015:– 1 petycja, zgodnie z powyższym wykazem
25.07.2016petycja mieszkańców ul. Cieplickiej w Jeleniej Górze w sprawie znaków zakazu zatyrzymywania się /B36/mieszkańcy ul. Cieplickiej w Jeleniej GórzeMZDiMmieszkańcy ul. Cieplickiej w Jeleniej Górzezgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycjiBPM.152.2.2016 
Zbiorcza informacja o petycjach, rozpatrywanych w roku 2016 : – 1 petycja, zgodnie z powyższym wykazem
02.06.2017wspieranie przedsiębiorczości oraz mikroprojektów Akademia Liderów Innowacji i PrzedsiębiorczościWydział RozwojuB.Feder Akademia Liderówzgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycjiBPM.125.1.2017
18.07.2017w sprawie poprawy funkcjonowania Schroniska dla Małych Zwierząt w Jeleniej GórzeDolnośląski Inspektorat Ochrony ZwierzątWydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony ŚrodowiskaDolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierzątzgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji BPM.125.2.2017
19.07.2017utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis www) zakładki „Wiarygodna Firma”z linkiem do mechanizmu wskazującego zweryfikowane lokalne firmySzulc-Efekt Sp. z o.o.Wiarygodna Firma Sp. z o.o.Wydział Rozwoju MiastaSzulc-Efekt Sp. z o.o.Wiarygodna Firma Sp. z o.o.zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji BPM.152.3.2017
17.08.2017komercyjny port lotniczyAdam FularzWIECZORNA.PL SP. Z O. O Wydział Rozwoju MiastaAdam Fularz zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji BPM.152.4.2017
27.10.2017zainstalowanie progów zwalniających oraz postawienie znaku B-33 ul. KamiennogórskaMieszkańcy ul. KamiennogórskiejWydział Gospodarki KomunalnejMieszkańcy ul. Kamiennogórskiejzgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycjiBPM.152.5.2017
Zbiorcza informacja o petycjach, rozpatrywanych w roku 2017 : – 5 petycji, zgodnie z powyższym wykazem
16.04.2018oszacowanie podmiotów gospodarczych niekorzystających z przyłączy gazowychSzulc-Efekt Sp. z o.o.Wydział Rozwoju MiastaSzulc-Efekt Sp. z o.o.zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji BPM.152.1.2018
21.09.2018smog i zanieczyszczenieSzulc-Efekt Sp. z o.o.Wydział Gospodarki KomunalnejSzulc-Efekt Sp. z o.o.zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycjiBPM.152.2.2018 
Zbiorcza informacja o petycjach, rozpatrywanych w roku 2018 : – 2 petycje, zgodnie z powyższym wykazem 
22.03.2019informacja elektroniczna dla mikroprzedsiębiorstwSzulc-Efekt Sp. z o.o.Wydział RozwojuSzulc-Efekt Sp. z o.o.zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji BPM.152.1.2019
16.04.2019Petycja dot. zniesienia odpłatności za usługi przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w mieście Jelenia Góra Stowarzyszenie Polski Instytut Praw Głuchych Wydział Gospodarki KomunalnejStowarzyszenie Polski Instytut Praw Głuchych zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycjiBPM.152.2.2019
04.06.2019Petycja dot. „opłaty cmentarnej”Osoba PrywatnaRada MiastaOsoba Prywatnazgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycjiPA.152.1.2019
28.06.2019Petycja dot.”Łąka Kwitnąca”Osoba PrywatnaDepartament Gospodarki MiastaOsoba prywatna-łąka kwitnąca zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycjiSP.152.1.2019
30.07.2019Wprowadzenie w życie Polityki Zarządzania Konfliktem InteresówOsoba PrywatnaSekretarz MiastaTreść Petycjizgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycjiSP.152.2.2019
20.08.2019Polityka zarządzania konfliktem interesówKancelaria Casus NosterRada MiastaTreść Petycjizgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycjiPA.152.2.2019
15.07.2019Zmiana dopuszconego tonażu pojazdówMieszkańcy ulicy Pułaskiego Rada MiastaTreść Petycjizgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycjiPA.152.3.2019
05.09.2019Modernizacja Placów zabaw – fuduszeMieszkańcy Jeleniej GóryWydział Ochrony ŚrodowiskaTreść Petycjizgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycjiSP.152.3.2019
11.10.2019Maszt telekomunikacyjny Mieszkańcy SobieszowaWydział ArchitekturyTreść Petycjizgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycjiSP.152.4.2019
16.10.2019Maszt telekomunikacyjnyRada Rodziców MPWydział Ochrony ŚrodowiskaTreść Petycjizgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycjiSP.152.5.2019
05.11.2019Maszt telekomunikacyjnyRomera 7Wydział Ochrony ŚrodowiskaTreść Petycjizgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycjiSP.152.6.2019
Zbiorcza informacja o petycjach, rozpatrywanych w roku 2019 : – 11 petycji, zgodnie z powyższym wykazem  
12.02.2020w sprawie budowy kontenerowej stacji opomiarowania przepływu i dochlorowania wody wraz z budową sieci wodociągowej Tkacka/WolnościWydział Architektury, Urbanistyki i BudownictwaTreść Petycjizgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycjiSP.152.1.2020
10.03.2020reorganizacjia ruchu 
samochodów 
Mieszkańcy al Wojska Polskiego Departament Gospodarki Miasta Treść Petycjizgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycjiGKZ.7226.51.2020SP.152.2.2020
24.08.2020Pole golfowe Robert SamborskiDepartament RozwojuTreść Petycjizgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji inwestycja jest prywatnym zamierzeniem budowlanym, w którym MiastoJelenia Góra nie bierze udziału  i tym samym nie ma wpływu na jejrealizację. 
05.11.2020pomoc i udogodnienia komunikacyjneOgólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i RepresjonowanychBiuro Rady MiejskiejTreść Petycjizgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycjiPA.152.1.2020
zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 roku : 4 petycje zgodnie z powyższym wykazem 
 26.03.2021dot. przystąpienia do konkursu w ramach programu „Podwórko NIVEA”Inicjatywa – Dbajmy o rozwój Młodzieży i Rodziny – Wspierajmy rozwój infrastruktury w tym obszarzeDepartament Rozwoju MiastaTreść PetycjiOdpowiedźzgodnie z art.10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycjiGS.152.1.2021
 21.06.2021 Petycja przeciwko likwidacji stołówki przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej GórzeRada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze Departament Edukcji Treść Petycji Odpowiedźust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  GS.152.2.2021
  1.10.2021 Petycja dotycząca normalnej nauki w szkołach i zakończenie obostrzeń związanych z COVID-19Stowarzyszenie „Wolne Wybory”Departament Edukcji  Treść Petycji Odpowiedźust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   GS.152.3.2021     
23.12.2021 Petycja w sprawie zmiany nazwy ronda przy ulicy złotniczej na rondo im. Romana DmowskiegoMieszkańcy Jeleniej GóryBiuro Rady MiejskiejTreść Petycjiust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycjiPA.152.2.202118.01.2022       7.02.2022 Petycja ws podjecia uchwały zakazujacej nieuczciwego handlu przez osoby nie będące przedsiębiorcami   Petycja w sprawie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczegoJędrzej Lipiński Sklep Miododajnia     OSP w Jeleniej Górze Prezez OSP Artur DąbrowskiBiuro Rady Miejskiej    Biuro Rady MiejskiejTreść Petycji     Treść Petycjiust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycjiPA.152.1.2022     PA.152.2.2022

Ostatnia aktualizacja 16 maja, 2022 przez Administrator strony

Skip to content