Menu Zamknij

Konkursy Ofert

19.07.2023Ogłoszenie otwartego konkursu ofertPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego (zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień ) – „Realizacja programów profilaktycznych”.
23.06.2023Zarządzenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr 0050.1927.2023.VIIIw sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego – zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień – „Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze (w II półroczu 2023 r.)”
02.06.2023Zarządzenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr 0050.1884.2023.VIIIw sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego – zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień – „Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze (w II półroczu 2023 r.)”
02.06.2023Zarządzenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr 0050.1881.2023.VIII w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego – zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień – wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją programu profilaktycznego.
23.05.2023Ogłoszenie otwartego konkursu ofertPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego – zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień – prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego ds. HIV/AIDS w Jeleniej Górze (w II półroczu 2023 r.)
10.05.2023Zarządzenie nr 0050.1851.2023.VIIIw sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone
w konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych
z zakresu zdrowia publicznego – zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom
zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień – „Wypoczynek letni dla
dzieci i młodzieży wraz z realizacją programu profilaktycznego”
04.05.2023Ogłoszenie otwartego konkursu ofertPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego– zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień – wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją programu profilaktycznego.
07.02.2023Zarządzenie nr 0050.1739.2023.VIIIw sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego – zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień – „Realizacja programów profilaktycznych”
25.01.2023Zarządzenie nr 0050.1721.2023.VIIIw sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego – zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień – „Realizacja programów profilaktycznych”
17.01.2023Ogłoszenie otwartego konkursu ofertPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego – zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień – „Realizacja programów profilaktycznych”
19.12.2022Zarządzenie nr 0050.1677.2022.VIIIw sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego – zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień.
19.12.2022Zarządzenie nr 0050.1676.2022.VIIIw sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert
na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
-prowadzenie placówki wsparcia dziennego – „Świetlicy Środowiskowej”
28.11.2022Zarządzenie nr 0050.1651.2022.VIIIPowołanie Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone
w konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych
z zakresu zdrowia publicznego – zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień – ogłoszenie o konkursie ofert nr GS.8030.11.2022
31.10.2022Ogłoszenie otwartego konkursu ofertPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego – zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień
31.10.2022Zaproszenie do prac komisji konkursowejPrezydent Miasta Jeleniej Góry zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) do udziału w pracach Komisji Konkursowej oceniających oferty złożone na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
– prowadzenie placówki wsparcia dziennego – „Świetlicy Środowiskowej”.
31.10.2022Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym-prowadzenie placówki wsparcia dziennego – „Świetlicy Środowiskowej”
17.08.2022Zarządzenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr 0050.1513.2022.VIIIw sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert
na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia –zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień – dotyczy ogłoszenia o konkursie GS.8030.3.2022
08.07.2022ZARZĄDZENIE Prezydenta Miasta nr 0050. 1472.2022.VIII
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone
w konkursie ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia –
zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień.
04.07.2022konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych
z zakresu ochrony zdrowia
Prezydent Miasta Jeleniej Góry
ogłasza konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych
z zakresu ochrony zdrowia –
zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień.


22.06.2022​Zarządzenie Prezydenta Miasta nr 0050.1448 .2022.VIII

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w II półroczu 2022 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – zwalczanie narkomanii
21.06.2022Zarządzenie Prezydenta Miasta Jeleniej Góry nr 0050.1439.2022.VIIIw sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień – wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży
25.05.2022otwarty konkurs ofert na realizację w II półroczu 2022 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – zwalczanie narkomaniiPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza konkurs ofert na realizację w II półroczu 2022 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – zwalczanie narkomanii
18.05.2022Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień – wypoczynek letni dla dzieci i młodzieżyOtwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – zapobieganie uzależnieniom oraz skutkom zdrowotnym i społecznym wynikającym z uzależnień – wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży.

06.12.2021
Konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowiaPrezydent Miasta ogłasza konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

27.05.2021
Konkurs ofert na realizację w II półroczu 2021 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – zwalczanie narkomanii 2021Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza konkurs ofert na realizację w II półroczu 2021 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – zwalczanie narkomanii  
14.05.2021Konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wypoczynekPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wypoczynek.
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowiRozstrzygnięcie konkursu ofert ogłoszonego w dniu 7 grudnia 2020 roku na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – zwalczanie narkomanii i przec
Ogłoszenie o konkursie z zakresu ochrony zdrowia – profilaktyka, edukacja i przeciwdziałanie przemocy 2020Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia
Ogłoszenie o konkursie z zakresu ochrony zdrowia – zwalczanie narkomaniiPrezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza konkurs ofert na realizację w II półroczu 2020 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – zwalczanie narkomanii.
Konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wypoczynekInformacje na temat oferty dostępne na stronie BIP Miasta Jelenia Góra pod linkiem: 
Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach JBOOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje w 2020 roku zadania publicznego z zakresu wspierania działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego
Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – zwalczanie narkomanii 2019Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – zwalczanie narkomanii
Konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wypoczynekInformacje na temat oferty dostępne na stronie BIP Miasta Jelenia Góra pod linkiem: 
Konkurs ofert z zakresu ochrony zdrowia – Listopad 2018Ogłoszenie, wzór oferty oraz załączniki
Konkurs ofert z zakresu ochrony zdrowia – zwalczanie narkomanii 2018Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza konkurs na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – zwalczanie narkomanii
Konkurs ofert – ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wypoczynek 11.05.2018Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wypoczynek
Konkurs z zakresu ochrony zdrowia- zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi Listopad 2017Prezydent Miasta Jeleniej Góry ogłasza konkurs ofert z zakresu ochrony zdrowia – zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi