Menu Zamknij

Wniosek o zobowiązanie do leczenia

Procedura dotycząca leczenia odwykowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleniej Górze

  1. Wszczęcie procedury dotyczącej zobowiązania do leczenia odwykowego następuje z chwilą złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego osoby uzależnionej
  2. Po otrzymaniu wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego następuje rozpatrzenie i przekazanie wniosku do następujących instytucji:
  • Zespołu ds. Leczenia Odwykowego, w celu przeprowadzenia rozmowy konsultacyjnej zmierzającej do zmotywowania osoby uzależnionej do podjęcia leczenia odwykowego.
  • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w celu podjęcia działań w ramach pracy socjalnej i/lub poradnictwa specjalistycznego 
  • Prokuratury w sytuacji, gdy we wniosku o leczenie odwykowe są informacje na temat przemocy lub w innych przypadkach

Wniosek można pobrać klikając w link > WZÓR WNIOSKU


Wskazówki do wypełnienia wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego

Informacje, które są niezbędne dla MKRPA do prowadzenia dalszych czynności wynikających z art. 24 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

1) rozkład życia rodzinnego – jakie zachowania i fakty świadczą o tym, że nastąpił rozkład pożycia rodzinnego; który z członków rodziny i w jaki sposób ucierpiał z powodu nadużywania alkoholu, zdarzenia, które spowodowały trwały rozkład pożycia rodzinnego,

2) demoralizacja małoletnich – jakich używa słów i jakie zachowania uznawane za czyny zabronione można uznać za demoralizujące,

3) uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny – przedstawienie faktów świadczących o tym, że nie zaspakaja potrzeb rodziny, takich jak: nieuczestniczenie w opłatach za czynsz, media i zapewnieniu podstawowych potrzeb bytowych rodziny,

4) systematyczne zakłócania spokoju lub porządku publicznego – podanie dat i ilości interwencji policji i czym się zakończyły, ilość zatrzymań w PDOZ (policyjne pomieszczenie dla osób zatrzymanych); na czym polega zakłócanie porządku publicznego ( proszę o opisanie sytuacji, w której zachowanie jest nieobyczajne, a które podlega kk lub kkw).

5) ogólne informacje o sytuacji osoby i sytuacji rodziny (jeśli posiada) – warunki mieszkaniowe ( najem, własność); dzieci na utrzymaniu – wiek; miejsce pracy; stan cywilny, przewlekłe choroby, czy leczył/a się odwykowo, od kiedy nadużywa alkoholu.

Wniosek o zobowiązanie do leczenia

1200x500 Wniosek

Wskazówki do wypełnienia wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego

Wniosek można pobrać klikając w link >

Wskazówki do wypełnienia wniosku (PDF)
WZÓR WNIOSKU (PDF)
WZÓR WNIOSKU (ODT)

Informacje, które są niezbędne dla MKRPA do prowadzenia dalszych czynności wynikających z art. 24 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

1) rozkład życia rodzinnego – jakie zachowania i fakty świadczą o tym, że nastąpił rozkład pożycia rodzinnego; który z członków rodziny i w jaki sposób ucierpiał z powodu nadużywania alkoholu, zdarzenia, które spowodowały trwały rozkład pożycia rodzinnego,

2) demoralizacja małoletnich – jakich używa słów i jakie zachowania uznawane za czyny zabronione można uznać za demoralizujące,

3) uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny – przedstawienie faktów świadczących o tym, że nie zaspakaja potrzeb rodziny, takich jak: nieuczestniczenie w opłatach za czynsz, media i zapewnieniu podstawowych potrzeb bytowych rodziny,

4) systematyczne zakłócania spokoju lub porządku publicznego – podanie dat i ilości interwencji policji i czym się zakończyły, ilość zatrzymań w PDOZ (policyjne pomieszczenie dla osób zatrzymanych); na czym polega zakłócanie porządku publicznego ( proszę o opisanie sytuacji, w której zachowanie jest nieobyczajne, a które podlega kk lub kkw).

5) ogólne informacje o sytuacji osoby i sytuacji rodziny (jeśli posiada) – warunki mieszkaniowe ( najem, własność); dzieci na utrzymaniu – wiek; miejsce pracy; stan cywilny, przewlekłe choroby, czy leczył/a się odwykowo, od kiedy nadużywa alkoholu.

Ostatnia aktualizacja 25 lipca, 2022 przez ikarwowska@jeleniagora.pl

Skip to content